O meni


Pionir hrvatske web scene, Ratko Gregor Jagodić iz Zagreba, grafički je i web dizajner koji izrađuje web stranice od 1998. godine.

2000. počinje se baviti vektorskom ilustracijom i jedan je od prvih vektorskih ilustratora iz regije. Ljubav prema ilustraciji kojom se i dalje aktivno bavi kombinirajući je sa drugim medijima i stilovima ostaje sve do današnjih dana.

Od 1999. do 2001. radi prve web stranice za većinu najvećih kompanija u Hrvatskoj u tada novoj Macromedia Flash tehnologiji.

2002. osniva vlastiti dizajn studio Kiosk studio u kojem radi i dan danas kao umjetnički i većinom kreativni direktor.

Od 2007. do kraja 2011. radio je kao umjetnički direktor i grafički dizajner mjesečnog magazina Plan B čiji je bio suosnivač i suvlasnik. Ovaj veliki projekt 7000 stranica grafičkog dizajna kroz 47 brojeva obilježio je njegovu ideju izrade magazina koji mijenja svoj dizajn i izgled iz mjeseca u mjesec.

2011. i 2012. zajedno sa svojim timom radi na izradi prvog velikog web projekta i prvog web portala u Hrvatskoj napravljenog isključivo u HTML5/CSS3 tehnologiji - Poslovni dnevnik (Styria Group) i servis WooHoo.

2013. Kiosk studio se širi i uz dizajn studio postaje digitalna agencija specijalizirana za "all-in-one" projekte - izrada vizualnog identiteta, web stranica i cjelokupnog sadržaja na njima uz promociju na društvenim mrežama ( content marketing & social media ).

Te godine radi na izradi prvog službenog content marketing projekta u Hrvatskoj - Volim meso (PIK Vrbovec).

2015. počinje raditi kao dizajn mentor za startup projekte u ZIP-u (Zagrebački Inkubator Poduzetništva), sadašnji Algebra LAB.

2019. pronalazi novi izazov - 3D i spaja ga sa više medija i stilova koje voli - ilustracijom, vektorima, fotografijom i društvenim mrežama - tkz. 3D Artist.

Dobitnik preko 20 nagrada iz svih područja dizajna.

U slobodno vrijeme strastveni "Music Lover" koji obožava kuhati.


Kontaktiraj me

About me


Ratko Gregor Jagodić is a graphic designer and web designer from Zagreb (Croatia).
Pioneer of Croatian web scene, making websites since 1998.

2000 begins with a vector illustration and he is one of the first vector illustrators from the region. Love for illustration combining with other media and styles remains until today.

From 1999 to 2001 he worked on making websites for most of the largest companies in Croatia at that time in new Macromedia Flash technology.

In 2002 he founded his own design studio Kiosk studio where he still works today as art and sometimes creative director.

From 2007 to the end of 2011 he also worked as the art director and main graphic designer of monthly magazine Plan B . He was also co-founder and co-owner of magazine. This big graphic design project with over 7000 pages of design, featuring 47 issues, featured his idea of making a magazine that changes design and layout from month to month.

2011 and 2012 together with his team, he was working on the first large web project and the first web portal in Croatia made exclusively in HTML5 / CSS3 technology - Poslovni dnevnik (Styria Group) and WooHoo service.

2013 Kiosk studio is expanding becoming a digital agency specializing in "all-in-one" projects - visual identity and website creation, content marketing & social media.

Same year he was working on the first official content marketing project in Croatia - Volim meso (PIK Vrbovec).

2015 start to work as a design mentor for startup projects in ZIP (Zagreb Incubator Entrepreneurship), the current Algebra LAB.

2019 finds a new challenge - 3D and connects it with other media and styles he likes - illustration, vectors, photography and social media - so-called 3D Artist.

Received over 20 awards from all fields of design.

At leisure the passionate "Music Lover" who loves to cook.

Contact me